Uvjeti korištenja


Korištenjem Internet stranice Strka bläckfisk j.d.o.o. smatra se da su korisnici u svakom trenutku upoznati s ovim uvjetima korištenja te da ih u potpunosti razumiju i prihvaćaju. Internet stranicama Strka bläckfisk j.d.o.o. smatraju se i sve pridružene stranice i servisi koji pripadaju domeni strka.hr.
Strka bläckfisk j.d.o.o. zadržava pravo izmjene sadržaja i uvjeta korištenja Internet stranice bez obaveze prethodne najave te nije odgovorna za bilo kakvu štetu nastalu tim promjenama.
Strka bläckfisk j.d.o.o. se u potpunosti odriče svake odgovornosti koja je na bilo koji način vezana uz korištenje stranice od strane korisnika bilo uporabom ili zlouporabom sadržaja, te za bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom sadržaja stranice. Odricanjem od navedene odgovornosti Strka bläckfisk j.d.o.o. nije cilj smanjiti odgovornost za svoje postupanje u skladu sa zakonskim propisima
Iako Strka bläckfisk j.d.o.o. nastoji smanjiti tehničke pogreške prilikom korištenja Internet stranice, ne može jamčiti da će sve funkcionalnosti biti uvijek dostupne niti odgovara za eventualnu nedostupnost stranice.
Strka bläckfisk j.d.o.o. ne odgovara za sadržaje niti za raspoloživost drugih stranica na koje upućuje poveznicama.

Autorska prava

Sadržaj na našoj web stranici zaštićen je autorskim pravima. Mijenjanje, posuđivanje, prodavanje ili distribuiranje takvog sadržaja moguće je samo uz prethodnu dozvolu Strka bläckfisk j.d.o.o.

Strka bläckfisk j.d.o.o.