Google Analytics


Jedan je od osnovnih alata koji mjeri promet putem web stranice. Implementacija koda je vrlo jednostavna te se na taj način dolazi do osnovnih podataka o ponašanju korisnika na stranici.

Detaljna konfiguracija Analyticsa ovisi o svim segmentima online aktivnosti tako da se prema njima podešavaju parametri putem kojih se precizno prati efikasnost određenog kanala i promocije. Google analytics se povezuje s ostalim alatima koji služe za praćenje i tumačenje podataka prikupljenih putem web stranice. Strka koristi Google Tag Manager i API-je kako bi integrirala ostale alate u prikupljanje podataka.

Povezivanjem Google Analyticsa s Googe Search Consolom i AdWordsom, te prema potrebi i ostalim aplikacijama koje se koriste pružaju nam uvid u podatke prikupljene sa svih strana. Analizom prikupljenih podataka postižemo optimizaciju naših rezultata te povećavamo ROI za našeg klijenta.

Kroz Google Analytics, Strka svojim klijentima pruža uvid u iskoristivost svake uložene kune u marketinške aktivnosti; kako da najbolje targetira korisnike te kako da efektivno raspodijeli sredstva kroz segmentaciju kupaca i različite dodirne točke.

Smatrate da zaslužujete bolje?

Javite nam se kako bi vam pomogli ostvariti vaše poslovne ciljeve.

Pošaljite poruku

Detaljna konfiguracija Analyticsa ovisi o svim segmentima online aktivnosti tako da se prema njima podešavaju parametri putem kojih se precizno prati efikasnost određenog kanala i promocije. Google analytics se povezuje s ostalim alatima koji služe za praćenje i tumačenje podataka prikupljenih putem web stranice. Strka koristi Googel Tag manager i APPije kako bi integrirala ostale alate u prikupljanje podataka.

Povezivanjem Google Analyticsa s Googe Search Consolom i AdWordsom te prema potrebi i ostalim aplikacijama koje se koriste pružaju nam uvid u podatke prikupljene sa svih strana. Analizom prikupljenih podataka postižemo optimizaciju naših rezultata te povećavamo ROI za našeg klijenta.

Kroz Google Analytics, Strka svojim klijentima pruža uvid u iskoristivost svake uložene kune u marketinške aktivnosti, kako da najbolje targetira korisnike te kako da efektivno raspodijeli sredstva kroz segmentaciju kupaca i različite dodirne točke.

Smatrate da zaslužujete bolje?

Javite nam se kako bi vam pomogli ostvariti vaše poslovne ciljeve.

Pošaljite poruku